Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

16:46
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viashitsuri shitsuri
16:46
Życie mi milczy bez jego głosu.
— Katarzyna Wołyniec
16:45
4970 f8ce 500
16:44
7475 b745
Reposted fromnyaako nyaako viashitsuri shitsuri
16:44
7471 d350
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viashitsuri shitsuri

July 18 2017

19:21
5556 b013
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viashitsuri shitsuri
17:47
0635 2968 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaMezame Mezame
09:21
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viaall-about-kate all-about-kate
09:19
5277 ec55
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapeepingtom peepingtom
09:19
1036 fb7d 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viapeepingtom peepingtom
00:19
00:15
7298 3292
Reposted fromtwice twice viasopadepollo sopadepollo
00:13
00:11
Dziura w moim sercu ma twój kształt i nikt inny do niej nie pasuje.
— Jeanette Winterson
Reposted frominpassing inpassing vianieobecnosc nieobecnosc
00:11
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialadymartini ladymartini
00:11
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan vianieobecnosc nieobecnosc
00:11

Czasem mam problem i nikomu nic nie mówię, czasem po prostu nie chcę, lecz częściej nie umiem.

— KaWu
Reposted fromextract extract vianieobecnosc nieobecnosc
00:10
6047 67f1
Reposted fromstylte stylte viakedavra kedavra
00:10
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaaksamitt aksamitt
00:10
1036 fb7d 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl